Outsourcing

Ni kan överlåta hela eller valda delar av Er Löne- & personaladministration till oss. Våra professionella och erfarna löneadministratörer och lönekonsulter garanterar Er god service och kvalité. Vi kan t.ex ta hand om löne-, tid- och reseräkningshanteringen allt utifrån överenskommet serviceavtal. Vi sköter lönebearbetningen med där tillhörande åtaganden, så som utsändning av lönespecifikationer antingen direkt via posten, webben eller som e-brev. Vi kan också rapportera statistik till försäkringskassan eller eventuella löneförändringar till Alecta. Allt efter Era egna behov.

PA Kompetens AB är auktoriserade Agda Lön konsulter vilket innebär att vi alltid är uppdaterade på dom system som Agda Lön AB Levererar, så som Agda PS, Agda Entré samt Agda Rekryt. Vi är också auktoriserade TimePlan resellers i Sverige.
Lön:

Outsourcing av lön innebär att vi antar rollen som företagets löneavdelning.
Drift:

Driftoutsourcing innebär att vi tar ett helhetsansvar för driften av Agda PS.
De kunder som väljer att outsourca sina lönetjänster till oss får alltid tillgång till vår egenutvecklade administrativa plattform för att hantera sina arbetsuppgifter i sin arbetsgrupp via Internet. Där fokus är lagd på Lön och Personaladministrativa tjänster. Utdata från vår löneservice kan ni själva hämta via vår webportal webkontor.nu. Det kan t.ex. vara bokföringsunderlag och arbetsgivaravgiftsunderlag, semesterskuld, lönespecifikationer, eller övriga rapporter som är beställda i Ert serviceavtal. All trafik mellan klienten och webservern är krypterad med 128-bitars kryptering för högsta möjliga säkerhet.